Az alábbi írások mellett lásd. a Szent László-év menüpontot ide kattintva…

Szent László király életrajza

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY Június 27. *Lengyelország, 1046 körül +1095. július 29. ,,Amikor a magyarok meghallották Géza király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. A belső viszály és egyenetlenség hozta magával, hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve a körülményeket egybevetve 1046-ra tehető. Atyja I. (Bajnok) Béla magyar király (1060–1063) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte, aki mielőtt a lengyel királyleányt megkapta, párviadalban legyőzte az egyik pamerán vezért. László még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot András király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó viszályt Salamon király és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s korán előkészült sok harcot magában rejtő uralkodói éveire. Az ország védelmében még mint fiatal herceg ismételten kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kun vezért, aki egy magyar leányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította, jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. 1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából,... mehr lesen

dr. Cserháti Ferenc püspök úr beszéde (2011)

Cserháti Ferenc Évközi 15. vasárnap / B, Bevezető a szentmise kezdetén és szentbeszéd az augsburgi Magyar Katolikus Misszió által rendezett első Szent László király búcsú alkalmából, 2009. július 12-én 11-kor az Augsburg/Oberhausen-i Szent Márton templomban, Zirbelstr. 23. Szentlecke: Róm 8, 26–30; v. Ef 6, 10–13. 18; Evangélium: Mt 25, 14–30. vagy Szentlecke: Bölcs 10, 10–14; Evangélium: Mt 22, 34–40. Bevezető a szentmise kezdetén Az augsburgi Magyar Katolikus Misszió által rendezett első Szent László király búcsúra gyűltünk össze. Figyelmünket elsősorban nem a királyra irányítjuk, hanem a keresztény emberre, a király hitből fakadó, buzgó vallásos és szent életére, a közéleti személyiség öntudatos, felnőtt keresztény helytállására, a szentre (homo christianus, publicus et sanctus). Szent László a keresztény lovagi eszmény legszebb példaképe. Hazánk védelmében éppúgy küzdött, mint az elesettek és a szegények ügyéért, vagy éppen a hit és a vallásos élet felvirágoztatásáért a közéletben. Keresztény lovagias jellemét még a harcokban és ellenségeivel szemben is megőrizte, és mindig készen állt a megbocsátásra. Koronával a fején, és erős, bátor harcosként is Istennek hűséges szolgája, a keresztény hit bátor védelmezője, az egyházi megújulás élharcosa, a Boldogságos Szűz Mária hűséges tisztelője. Ízig-vérig magyar és keresztény, olyan maradandó értékek képviselője, amelyek ma is hasznunkra válnak, ha azokat magunkévá tesszük. Szent László pártfogásába ajánlva magunkat, most megvizsgáljuk lelkiismeretünket,megbánjuk bűneinket, hogy így méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Szentbeszéd Legyünk Szent László király hűséges szent népe Szent László királyunk alig 50 évet élt. 1046 körül Lengyelországban született. Apja I. Béla magyar király (1060-1063), anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, II. Ottó császár dédunokája. Anyjától vallásos lelkületet, apjától vitézséget tanult. „Még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie:... mehr lesen

Szent László király lelki fejlődése

Szent  László  király lelki fejlődése A király haladt előre, ment és növekedett és a Seregek Ura volt vele.[1] A fenti szavak szó szerint ugyan Dávid királyra vonatkoznak, de méltán és joggal lehet alkalmazni őket Szent László királyra is. Dávid sok üldöztetést szenvedett Saultól, de végül is Isten akaratából ő lett a király, és Sault az Úr elvetette. Dávid tehát előrehaladt, növekedett, gazdagodott, az Úr vele volt és feltűnően vezette. Elmondhatjuk ugyanezt László királyról is: sok üldözést szenvedett el Salamon magyar királytól, Isten választotta ki, Isten vetette el Salamont és szemelte ki királlyá Lászlót. Ő is minden dolgában előrehaladt, növekedett; vele volt az Úr és vezette. Ami a legfőbb: állandóan haladt az erényekben és az életszentségben. Ebben példaképünk, hogy utánozzuk, és hogy mi is haladjunk az erényekben és az üdvösség keresésében. Origenész mondja (a Mózes 4. könyvéről szóló 17. homíliában): A lélek, amelyet a Szentháromság lángja gyújtott fel, sohase lankadhat, sohase nyugodhat, hanem mindig a jóról a jobbra, a jobbról is a magasabbak felé törekszik. Épülésünkre tehát, Szent László tiszteletére, vegyük beszédünk tárgyául az előbb mondott szavakat. Ezek három dolgot vésnek szívünkbe és állítanak elénk példaképpen, hogy kövessük. Először is lelki előmenetelét, amikor azt mondja, hogy a király haladt. Másodszor folyamatosan haladt: ezt fejezi ki a szó, hogy ment és növekedett. Harmadszor arról szólunk, hogy Isten vezette őt: a Seregek Ura volt vele. Ami az elsőt, a keresztények lelki előmenetelét illeti, Ágoston nyomán Bernát mondja: Az egész keresztény élet az igazságosság vágyakozása, hogy mindig a jobb felé  törekedjék. Kétségtelenül csak alig-alig mondható jónak, aki nem akar jobbá lenni. Ha nem akarsz jobbá lenni, megszűntél jó lenni. Ezt hármas módon bizonyíthatjuk.... mehr lesen

www.katolikus.hu

facebook-oldalunk

Krisztusfüzérről plébánosunk készséggel ad információkat.

September 2018
M D M D F S S
« Okt    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930