Szent László-év2017-02-16T19:44:30+00:00

SztL_emlekev2017 – Szent László-év

Missziónk védőszentjére emlékezünk idén különösen, amikor 940. évforulóját ünnepelhetjük trónralépésének (és szenttéavatásának a 825.évét).

SztL-HermaAz emlékévet ünnepélyesen megnyitotta Győrben Veres András püspök (a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke), természetesen más világi és állami képviselővel együtt. Győrben található a szent király hermája is, amely koponyáját őrzi.

Az emlékév kiemelt helyszíne Nagyvárad is, ahol eltemették a szent uralkodót, és ezért is Erdély védőszentje lett. De védőszentje még a Debrencen-Nyíregyházi egyházmegyének, melynek püspöke, dr. Palánk Ferenc jön hozzánk Augsburgba júl.2-án, hogy együtt ünnepeljünk búcsúnk alkalmával.

Prohászka Ottokár püspök Szent Lászlóról szóló elmélkedésében kiemeli, hogy
az államalapító Szent István művének megszilárdítója Szent László volt, aki a magyar életet, a magyar eszményt tette kereszténnyé és szentté: “A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.”
SztL_logo
A logón megjelenő, vizet fakasztó szent király utóképe az ószövetségi Mózesnek, aki a pusztában vándorló, szomjazó és zúgolódó nép számára Isten segítségével egy sziklából támaszt forrást.
Míg Mózes egy botütés által, Szent László ellenségei elől menekülve, lova ugratása nyomán fakaszt vizet. A víz a keresztény hagyományban nemcsak az enyhülést, hanem a bűntől való megtisztulást, és a keresztvíz révén a kereszténnyé válást jelenti.  (ld. a legendát itt…)

Az emlékévet megünneplését a magyar kormány kezdeményezte, melyhez örömmel csatlakozott egyházunk. Hiszent Szent László (Szent Istvánhoz hasonlóan) minden magyart Isten felé akart terelni hitével és politikai intézkezéseivel egyaránt. Az emlékév felhívja még a figyelmet arra,
– hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket.
– valamint életművében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben.

Kérjük Szent László közbenjárását ma is, különösen mint védőszentünket itt a német misszióban, hogy 
sok-sok külföldön élő magyar megtalálja a helyét, Isten segítségével
hogy tisztán tudjanak élni, megtisztulva a mai kor nagy bűneitől
hogy jobb keresztényekké váljanak
hogy építsék az egységet,
hogy örüljenek annak, hogy magyarok lehetnek.

“Idvezlégy kegyelmes Szent László király! Magyarországnak édes oltalma, szent kerályok közt drágalátus gyöngy, csillagok között fényességes csillag.”  (Ének Szent László királyról – 1500 körül)

ld. még az olvasnivalók között itt…