temetés2015-07-05T18:28:03+00:00

MAGYAR TEMETÉSI INFO

Ha kedves hozzátartozója, rokona meghalt, először is együtt érzésünket és őszinte részvétünket szerétnénk Önnek kifejezni. A haláleset bejelentéséhez a lakhely szerinti polgármesteri (Magistrat) hivatalhoz kell fordulnia. Ott lehet megegyezni a temetés időpontjáról ill. annak módjáról. Ha a temetési szertartást magyarul szeretnék végeztetni, akkor kérem minél hamarabb jelezzék azt az augsburgi maygar katolikus missziónál. Ha katolikus temetés nem lehetséges, mert kedves halottjuk kilépett az Egyházból, kérésre szívesen vezetjük az imádságot a temetés alkalmával. Kérésre szentmise keretében is imádkozunk az elhunyt lelki üdvéért.

Mint hívő keresztények, bízva Megváltónk, Jézus Krisztus ígéreteiben, abban a reményben élhetünk,hogy a halálkor történő búcsúzás nem végleges, hanem csak átmeneti.

– Először is a temetési szolgálat értesíti a lakhely szerinti plébániát a halálesetről és a temetés időpontjáról

– Amennyiben az elhunyt személy valami okból kilépett a katolikus egyházból, a hozzátartozói akkor is kérhetnek katolikus kísérő gyászszertartást.

– Más templomban is kérhető gyászmise, de ezt a temetkezési szolgálattal közölni kell, hogy az illetékes plébánia erről időben értesüljön.

– Ha a temetési szertartásra egy előre kiválasztott lelkészt kértnek fel (saját plébánosukat, egy jó ismerőst vagy barátot, ill. rokont) vele is feltétlenül időben fel kell venni a kapcsolatot.

A megszabott stólapénz, akár a temetési szertartásért vagy a gyászolók kíséretéért, azoknak a személyeknek szól, akik a temetési szertartást vezették, ill. a püspökség adminisztrációs munkáját végzik.