SZENTSÉGEINKRŐL (a fejezet átalakítás alatt)

A szentségek (lat. sacramentum) Krisztustól rendelt látható jelek, amelyek jelképezik és közvetítik a megváltás kegyelmeit. A szentségek száma 7: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbánat szentsége, betegek kenete, egyházi rend, házasság. A szentségek megszentelik az embereket, építik Krisztus testét, megadják az Istennek kijáró tisztet, s mint jelek a tanítást is szolgálják. A szentségek az Egyház természetfölötti életének megnyilvánulásai, s a hívők általuk részesülnek azokban a kegyelmekben, amelyeket Krisztus az Egyházra bízott.

Keresztség

Bérmálás

Bűnbánat szentsége (Szentgyónás)

Eucharisztia (Oltáriszentség)

Házasság

Betegek kenete