Az augsburgi Szent László Katolikus Misszió immár harmadik alkalommal rendezett búcsúval egybekötött kulturális napot, július 3-án. A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött a Szent Márton templomban, amelyet Dr. Német László nagybecskereki püspök celebrált. Prédikációjában kitért László királynak  a magyarsággal, az egyházzal és az igazságossággal szembeni viszonyára. Szent László példáján keresztül kiemelte a nemzeti összetartozás és összefogás jelentőségét: Mindegy, hogy valaki Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból vagy a mai Magyarország területéről jött, a nemzeti összetartás és összefogás a legfontosabb feladatunk. A szentmisén közreműködött a több mint huszonöt éve fennálló müncheni Patrona Hungariae Énekkar Jussel Ottó karnagy vezetésével.
A szentmise után a vendégeket igazi bográcsgulyás és virsli várta a plébánia udvarán. Ebéd után a gyermekek idén is több állomáson próbálhatták ki ügyességüket: Volt katicabogár-festés, rajzolás, célbadobás, horgászás és arcfestés. Tarkabarka vidám gyermekarcok tükrözték a program sikerét.
A délutáni kulturális műsort Chiovini Rita konzul asszony nyitotta meg, a Magyar Köztársaság Müncheni Főkonzulátusa nevében. A köszöntő szavak mellett az egyszerűsített honosítási eljárásról is tájékoztatta röviden a jelenlevőket. Ismert dallamokkal indult a műsor. A fiatal zenész-testvérpár Kaiser Bianca (hegedű) és Kaiser Patrick (cselló) magyar népdalokat játszott Bartók Béla, Weiner Leó és más zeneszerzők feldolgozásában. Ezután az augsburgi néptánccsoport fellépése következett. Szatmári üveges, verbunkos és csárdás táncokat mutattak be nagy ügyességgel, lendületes és mutatós koreográfiákkal. Aki több éve követi a csoport munkáját, meggyőződhetett róla, milyen nagy fejlődést értek el.
Kolozsvárról érkezett a két fiatal színésznövendék, Marosán Csaba László és Molnár Bence. Közel egyórás műsoruk Petőfi Sándor “A helység kalapácsa” című komikus eposzának színpadi változatával kezdődött. A fiúk könnyedén váltottak egyik szerepből a másikba és sok humoros ötlettel fűszerezve adták elő a szemérmetes Erzsók és két imádójának mulatságos történetét. Nagy derűt váltott ki, mikor a színészek bevonták a közönséget is. A műsor második részében a Parasztbiblia népies történeteit tarkították népdalokkal és versekkel, többek között Kovács András Ferenc, Romhányi József és Orbán János Dénes művei hangzottak el. A két tehetséges és szimpatikus fiatalember a humoros történetekkel, komikus jelenetekkel és népies anekdotákkal jó kedvre hangolta az egész közönséget. Sokan a könnyeiket törölgették a nevetéstől.
A kávé- és süteményszünet után az ingolstadti Ringó néptánccsoport mutatkozott be néhány körtánccal. A rendezvény vajdasági vendégei, a nagybecskereki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjai változatos műsorral érkeztek: a Pintyőke énekcsoport tiszamenti dalokkal, a Sarkantyú tánccsoport szatmári és mezőségi verbunkos és ugrós táncokkal szórakoztatta a közönséget. A fiatal táncosok temperamentumos és dinamikus koreográfiáikat nagy lelkesedéssel és jókedvvel vitték színpadra. Az egyesület elnöke, Tóth-Glemba Klára megköszönte az augsburgiaknak a szívélyes fogadtatást és a vendéglátást.
Az augsburgi katolikus misszió idén is sikeres rendezvényre tekinthet vissza. Szomszéd Tamás atya, a misszió plébánosa és Kibili Angéla, a katolikus misszió képviselőtestület elnök asszonnya ismét változatos és színvonalas programot szerveztek a közel 400 magyar látogató számára, természetesen sok-sok segítő személy közreműködésével. Úgy tűnik, a három évvel ezelőtti kezdeményezésből hagyomány született, amelyet mindenképpen folytatni kell. A hagyományőrzés és az országhatárokat is áthidaló nemzeti összetartozás szép példája volt ez a nap.

2015-07-05T19:33:24+00:00