HÁZASSÁG

Egy templomi esküvőhöz időben (4-6 hónappal előre!!!) kell jelentkezni ahhoz, hogy az esküvőt a kívánt időpontban lehessen megtartani. Ezenkívül a templomi esküvő előtt szükséges a házassági előkészítőn való részvétel, valamint egy beszélgetés a lakóhely szerinti plébánossal.

Házasságkötésre jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (kedden és pénteken 10-16 óra között) lehet.
A jelentkezéshez mindkét fél részéről a következő hivatalos okmányokra van szükség eredetiben:
– Keresztlevél (igazolás)
– Születési bizonyítvány, valamint anyakönyi kivonat
– Bejelentőlap
– Személyi igazolvány
– Bejelentőlap az anyakönyvi hivataltól, illetve házassági anyakönyvi kivonat

Ha valamelyik félnek már volt korábbi polgári házassága, akkor a következő hivatalos okmányokra is szükség van:
– Házassági anyakönyvi kivonat az előző házasságról
– Válási igazolás
– Halotti igazolás

Ha az egyik félnek már volt korábbi egyházi házassága, akkor a következő hivatalos okmányokra is szükség van:
– Egyházi házassági igazolás
– Halotti igazolás