BÉRMÁLÁS

A bérmálás (lat. confirmatio, ‚megerősítés‘) a Szentlélek közlésének szentsége, mely a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenné, hatékonnyá teszi.egyesülés a Szentlélekkel. A keresztény nagykorúság szentsége. A bérmálásban a megkeresztelt maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és küldetést. Válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre.

Bérmáláshoz érett korban levő (12. évét betöltött) katolikus, megkeresztelt személy járulhat, aki bérmálási előkészületben részesült és megfelelően fölkészült.

Bérmaszülő lehet minden 16. évét betöltött, megbérmált, hite szerint élő személy.

A bérmálásban – a pünkösdi Lélek közvetlen kiáradása megerősít Krisztushoz és az egyházhoz tartozásunkban; közli a Szentlélek bensőséges ajándékait, kísér az úton, hogy érett nagykorú keresztényekké váljunk, erősít, hogy szavainkkal és tetteinkkel tanúságtevők legyünk.

Az augsburgi magyar katolikus miszzió nagy szeretettel várja azon 12 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését, akik 2013-ban bérmálkozni szeretnének. Jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával vagy vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor a bérmálkozni kívánó hozza magával a keresztlevelét illetve 25 € anyagi hozzájárulást.