Augsburgi képviselőtestület tagjai:

Kaiser Ritát az augsburgi magyar katolikus misszió képviselőtestületi tagját, Krisztusban kedves testvérünket 2013.02.09-én a Mindenható Isten közülünk magához szólította.
Áldozatos munkáját, szeretetét megköszönve kérjük Urunkat – jó Pásztorunkat – adja meg neki az igazak örök jutalmát

 

Kibili Angéla elnök asszony
Lukácsffy István elnökhelyettes
Heinrich Mária jegyzõkönyvvezetõ
Kibili Gerhard főministráns
Kothenc Mihály pénztáros
Mészáros Ignác ökumené
Michelbach Ildikó rendezvények
Nadj József bálok szervezője
Neusser Erzsébet szeretetvendégség felelőse
Peters Mária idõsek, karitativ munka
Salamon Jácinta ifjúsági felelős
Ziegler Kinga honlap feltöltése